حضور کاوش صنعت در پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران